Skip to main content

Luchtfoto 1984 - sportvelden

Luchtfoto 1984 - sportvelden

Jaar/periode

1984

Beschrijving

Luchtfoto, 1984

Moaie âlde foto fan de sportfjilden makke fanôf de toer fan de Grifformearde tsjerke.
De toer stie doedestiids yn de stegers en Wijtze Kobus klom omheech en makke dizze foto.