Skip to main content

Iniaheide - 'woningwet' woningen

Iniaheide - 'woningwet' woningen

Jaar/periode

begin jaren 1980

Beschrijving

Inialoane, +/- begjin jierren '80.
Moaie âlde foto wêrop de wenningen op de Iniaheide noch te sjen binne.
Trije twa-ûnder-ien-kap wennigen ha dêr stien, net lang nei dat dizze foto makke is binne de wenningen sloopt.