Skip to main content

Pastorie oude Geref. kerk

Pastorie oude Geref. kerk

Beschrijving

Tekst uit "Garijp in oude ansichten deel 1":
We gaan nu naar de pastorie van de Hervormde Kerk. Deze mooie pastorie is vermoedelijk omstreeks 1840 gebouwd. Kijkt u vooral naar de mooie dennebomen en het smeedijzeren hek. Let ook op de zonneblinden bij de onderste ramen. Onder op deze opname staat "Pastorie oude Geref. kerk". Deze benaming ZOU juist zijn, wanneer deze foto voor de doleantie was gemaakt, dus voor 1880-1890. Daar deze foto na 1900 werd gemaakt, moet het zijn "Hervormde pastorie", maar ja, het eerste woord van de tekst is "oude" en daardoor klopt deze benaming toch wel.