Skip to main content

Westerein, luchtfoto 1961

Westerein, luchtfoto 1961

Jaar/periode

1961

Beschrijving

Moaie âlde foto makke fanút de toer fan de Herfoarme tsjerke.
Wy sjogge de nije pastorije, dizze is krekt klear.
Oan de rjochterkant is noch in stikje fan de húshâldskoalle te sjen.

(Foto komt út it argyf fan Marten Zuiderveld en Yga Zuiderveld-Wagenaar)