Skip to main content

Looft den Heer in de jaren '50 - nog met drumband

Looft den Heer in de jaren '50 - nog met drumband

Jaar/periode

1950-1960

Beschrijving

Looft den Heer yn de jierren '50. Noch mei drumband.

Op de foto, onderste rij, van links naar rechts: Aafke Sibma, Froukje Hoekstra, Minke Vaartjes, Ypie Heidbuurt, Richtsje Hietkamp, Willie Gorter, Wobkje van der Meulen.
Tweede rij: Hessel Kielstra, Taede Douma, Ludolf van der Molen, Taede Smedes, Kerst Nijdam, Aldert Hietkamp, (staande) Hille van Houten, Sietse Kloosterman, Hendrik de Graaf.
Derde rij: Eele van der Molen, Bettie Wierda, Feike van der Veen, Jan van der Zwaag, Marten van der Molen, Wybren Hoekstra, Hendrik Vonk, Daniël van der Meulen.
Bovenste rij: Meint Wijmenga, Durk van der Meulen, Jaap Vonk, Rienk de Haan, Aldert van der Molen, Melle Pebesma.

Foto makke yn kafee "Unicum".