Skip to main content

Muziekver. Looft den Heer (2)

Muziekver. Looft den Heer (2)

Beschrijving

Christelijke muziekvereniging Looft den Heer, +/- healwei jierren '20.
 
Tekst út "Garijp in oude ansichten deel 2":
Op de terugreis ontmoeten we de plaatselijke dorpsfanfare. De leden zijn van links naar rechts, achterste rij: Binne Wijmenga, Marten van der Molen, Douwe van der Zee, Klaas Gorter, Hendrik de Vries, Wybren Hoekstra, Jan Postma, Sipke Boonstra, Jan van der Wal, Daniel van der Meulen en Adolf Dijkstra.
Voorste rij: Frans Miedema, Meindert Wiersma, Oebele van der Veer, Piebe Dijkstra, Jan Slofstra, Lutzen Joekema, Jan Kloosterman en Sytse Kloosterman.