Skip to main content

Zangvereniging 1950

Zangvereniging 1950

Jaar/periode

1950

Beschrijving

Zangvereniging 1950
Achterste rij vlnr: Gerrit de Haan, Eelke Hoekstra, ???, Sietse van Houten, Gerben de Graaf, Eit Boonstra, Jurjen Hooyenga, Hans Draaistra, Oebele van der Veer.
2de rij vlnr: Popke Zuidema, Wietske Bruining-Wagenaar, Metje Vaartjes-Tjeerdsma, Anna Jacobi-Hoekstra, Jeltje de Haan-Pauzenga, Geeske Bergsma-Bijma, Aukje Smedes-Algra, Anna Hooijenga-Elzinga, Jelle Kievit.
3de rij vlnr: Jacob Hoekstra, Boukje Kooistra-Sietsma, Folkje Veenstra-van der Wal, Anna van Houten-Boonstra, Maria Draaistra-Bosma, Wietse de Haan, Hendrikje Pander-Westerhof, Pietje Veenstra-Mast, Jacob Jacobi, Atze van der Zee.
Voorste rij vlnr: Jan Sibma, Truus Triemstra, Roelofke Herder-Rijpma, Maaike Hoekstra-Vis, Klaske Herder-Roode.